LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH ĐĂNG THÀNH
B44 - Khu Đô Thị mới - Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội
Điện thoại:  0913209772, 0913269772, 04.3.5568858   Fax: 04.3.5569000

Email:  dangthanhntv@gmail.com, dangthanh11972@gmail.com

Thông tin khách hàng
 
Họ và tên
 
Địa chỉ
 
Số điện thoại
 
Địa chỉ email
 
Nội dung
 
 
 

Công ty TNHH Đăng Thành

Địa chỉ: Nhà Vườn - B44 - Khu Đô Thị mới - Trung Hòa Nhân Chính

Hotline: 0913209772, 0913269772

Điện thoại: (04) 35568858 Fax: (04) 35569000

img